Responsive image Responsive image
ข้าวศาลานา
ในนามีข้าวอินทรีย์

เพราะเชื่อว่าการทำนาด้วยวิถีธรรมชาติปลอดภัยทั้ง คนกิน คนปลูก และต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ศาลานา จึงเลือกทำงานกับกลุ่มเกษตรกรที่มีความเชื่อเดียวกัน รับซื้อผลผลิตในราคาเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบคุณภาพผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อส่งต่อให้คนกินได้ 'อิ่ม' กับข้าวทุกคำด้วยความอร่อย ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมพลังให้เกษตรกรปลูกปั้นวิถีอินทรีย์ ต่อไปอย่างยั่งยืน

ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์

คัดสรรพันธุ์ข้าวหอม 5 สายพันธุ์ ทั้งข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุมเทพ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมช่อราตรี ผ่านการ ‘เบลนด์’ สัดส่วนที่ให้ความอร่อยได้อย่างลงตัวพร้อมคุณค่าที่หลากหลาย และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวประจำถิ่น เพื่อรักษาความหลากหลายทางสายพันธุ์เอาไว้ สู่วิถีเกษตรกรที่ยั่งยืน

วิตามินรวม ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดและหัวใจ แข็งแรง ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

1 กิโลกรัม
ราคา : 90 บาท

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์

โอสถรสอร่อย ราชินีข้าวไทยที่คงรสอร่อยแบบข้าวหอมมะลิไว้แต่ เต็มประโยชน์ด้วยสารอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นถึง 30 เท่า ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ หลอดเลือด รวมทั้งยังมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับผู้ที่ต้องการ รักษาระดับน้ำตาลให้คงที่

วิตามินรวม ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดและหัวใจ แข็งแรง ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

1 กิโลกรัม
ราคา : 110 บาท

ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

ข้าวหอมมะลิแท้ คัดพิเศษจากแหล่งปลูกที่เหมาะสมตามธรรมชาติ และอร่อยที่สุดในประเทศไทย จนได้ข้าวที่หอมที่สุด หอมฟุ้งทุกครั้งที่หุง และทุกคำที่อิ่มได้รสนุ่มหนึบชวนเคี้ยวแมกนีเซียม ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหาร และช่วยเสริมการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท

วิตามินรวม ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดและหัวใจ แข็งแรง ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

1 กิโลกรัม
ราคา : 90 บาท

Giftset ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์

ชุดของขวัญปันสุข ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จากกลุ่มเกษตรกรที่เอาใจใส่ข้าวทุก ๆ ต้นในนาด้วยวิถีธรรมชาติ ปลอดเคมี ดีต่อคน และสิ่งแวดล้อม ปันสุขทั้งผู้รับและผู้ให้

Giftset 2 กิโลกรัม
ราคา : 380 บาท


ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์


ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์


ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

ร่วมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่เอาใจใส่ข้าวทุก ๆ ต้นในนาด้วยวิถีธรรมชาติ
ปลอดเคมี ดีต่อคน ดีต่อสิ่งมีชีวิต ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อนขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง พิจิตร


มูลนิธิจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนานครสวรรค์


กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองนกกระทุง นครปฐม


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป ข้าวเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนยาง ยโสธร


วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด ชุมชนคลองโยง ลานตากฟ้า นครปฐม


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร นครปฐม


มูลนิธิข้าวขวัญ สุพรรณบุรี


วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิธีทมอ สุรินทร์


กลุ่ม Young Smart Farmer นครปฐม


ศาลานาใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (PGS)
เพื่อให้ทุกการสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของความั่นใจ
 
01
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
02
กำหนดรูปแบบและเงื่อนไข
การตรวจแปลงร่วมกัน
03
ตั้งคณะกรรมการตรวจ
และรับรองแปลง
 
04
ตรวจแปลง 3 ระยะ
เตรียมปลูก บำรุง
และก่อนเก็บเกี่ยว
05
คณะกรรมการสรุป
และแจ้งผล
การตรวจแปลง
06
คณะกรรมการ
ตัดสินการรับรอง
07
ออกใบรับรอง
อายุ 1 รอบ
การผลิต
LINE : @salana
064-118-4111