Responsive image Responsive imageวันเสาร์ที่ 26 กันยายน
 2563:
 
ช่วงเช้า  
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง โดย เจ้าหน้าที่โครงการศาลานา
 • ทำไมเราต้องออกแบบฟาร์ม
 • ทำความรู้จักและสำรวจความคาดหวังของการมาอบรม
09:00 – 12:00 น.
(10:30 น. รับประทานอาหารว่าง)
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย
 • ทำไมต้องเลี้ยงไก่อินทรีย์
- ผลกระทบของระบบปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรม
- ความแตกต่างของไก่อินทรีย์และไก่ทั่วไป
 • พันธุ์ไก่และการเลือกพันธุ์ไก่
 • การสร้างพันธุ์ต้านทานโรคที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแบบอินทรีย์
 • เตรียมตัวยังไงก่อนนำไก่มาเลี้ยง
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   
ช่วงบ่าย  
13:30 น.
 
เดินทางไปยังแทนคุณออร์แกนิกฟาร์ม
14:00 – 16:30 น.
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง และลงมือปฏิบัติจริง​ โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย
 •  การจัดการโรงเรือน
 •  การจัดการฟาร์มทั่วไป
 •  การผสมอาหารไก่
17:30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563:
 
ช่วงเช้า  
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 - 10:30 น. บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย
 • การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค
 • การใช้สมุนไพรธรรมชาติในการเลี้ยงไก่
 • การคำนวณสูตรอาหารไก่โดยใช้แอพพลิเคชั่น
10:30 – 10:45 น.
 
รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย
 • แนวทางการมูลค่าของไก่/ไข่ไก่อินทรีย์**
 • การสร้างเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายไข่ไก่/ไข่อินทรีย์**
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 - 16:00 น.
(15:00 น. รับประทานอาหารว่าง)
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงไก่ในครัวเรือน ในระบบเกษตรผสมผสาน
 • การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการดูแลในระบบเกษตรผสมผสาน
 • การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงไก่ในระบบเกษตรผสมผสาน
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงไก่
 • การสร้างการตลาดและเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค
16:00 – 16:30 น. สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย
16:30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายตต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 
 1. บ้านเคียงนา ทีมงานเตรียมสถานที่กางเตนท์และเต้นท์ (ขนาดสำหรับ 1 ท่าน) รวมทั้งเครื่องนอนสำหรับผู้เข้าอบรม หรือสามารถนำเต้นท์และเครื่องนอนมาเองได้ 
 2. โรงแรมแนะนำ ท่านใดที่ไม่สะดวกพักที่บ้านเคียงนา สามารถจองที่พักบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเคียงนาได้ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ห่างจากบ้านเคียงนาประมาณ 30 กิโลเมตร 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ 2 วัน