Responsive image Responsive imageวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565:

 
ช่วงเช้า  
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง 
09:00 – 10:30 น.
 
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ  โกแมน
 • นิเวศเกษตรธรรมชาติ
 • รู้จักเพอร์มาคัลเจอร์
 • การจัดการทรัพยากรในฟาร์ม 
10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:00 น. ปรับปรุง บำรุงดินอย่างไรให้ได้ผล
12:00 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านรังนก 
   
ช่วงบ่าย  
13:30 – 15:00 น. ใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดีในระบบเพาะปลูก
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 – 16:30 น. หลักการออกแบบผังฟาร์มอย่างชาญฉลาด
16:30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565:
 
ช่วงเช้า  
08:30 น. ผู้เข้าอบรมพบกัน ณ บ้านเคียงนา
09:00 – 11:00 น.
 
ดูงานสวนผักออร์แกนิค A Little Farmer Organic Farm
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ
 • เกษตรอินทรีย์ โดยคุณสาริสา นามสิน (กิ๊บ) /
 • รู้จักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยคุณอภิญญา (จูน)
11:00 – 12:00 น. รับประทานอาหารว่าง / เดินทางไปตลาดบ้านรังนก
12:00 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านรังนก
   
ช่วงบ่าย  
13:30 – 14:00 น. การเก็บ-เพาะเมล็ดพันธุ์
14:00 – 14:30 น. สรุปบทเรียน / ถาม-ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ
15:00 – 16:00 น. ทำปุ๋ยหมักแบบกลับกองจากวัสดุเหลือใช้ / จบกิจกรรม

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 
 1. บ้านเคียงนา ทีมงานเตรียมสถานที่กางเต้นท์และเต้นท์ (ขนาดสำหรับ 1 ท่าน) รวมทั้งเครื่องนอนสำหรับผู้เข้าอบรม หรือสามารถนำเต้นท์และเครื่องนอนมาเองได้ 
 2. โรงแรมแนะนำ ท่านใดที่ไม่สะดวกพักที่บ้านเคียงนา สามารถจองที่พักบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเคียงนาได้ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ห่างจากบ้านเคียงนาประมาณ 30 กิโลเมตร 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ 2 วัน
** ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม **
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์**

*** สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 098-2499143   Line@salana_learning ***