Responsive image Responsive image

ในนามีเรื่องเล่า

“ข้าวอินทรีย์ที่ผมปลูก ผมเก็บไว้กินเองทุกวัน เพราะมันอร่อยที่สุด”

5 มิถุนายน 2565

ในนามีเรื่องเล่า

“นิทานจากท้องนา เรื่อง ชาวนาและผู้พิทักษ์ข้าว”

9 พฤศจิกายน 2564

ในนามีเรื่องเล่า

“ความฝันของชาวนา”

7 ตุลาคม 2564

ในนามีเรื่องเล่า

“ทุ่งนาแดนนี้...ไม่มีนาแล้ว”

27 สิงหาคม 2562

ในนามีเรื่องเล่า

“ปลูกเคมี กำไรดีกว่าวิถีธรรมชาติ จริงหรือไม่?”

22 ตุลาคม 2561